Tag Archives: acció

Acció als jutjats d’Arenys!

DIMARTS dia 30, a les 10h als jutjats d’Arenys (part s’abaix). A les 9 en la estació de Pineda per sortir totes juntes. SOLS LA LLUITA GARANTEIX ELS NOSTRES DRETS. Fins dimarts!

LA LLEI HIPOTECARIA VIOLA SISTEMÀTICAMENT EL DRET A L’HABITATGE I A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

La PAH exigeix que es faci efectiu el dret a l’habitatge de la població. Per tant, exigim al govern del PP que aprovi la ILP i acati les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TSJUE), en cas contrari exigim la seva dimissió en bloc per permetre la violació sistemàtica dels Drets Humans (DDHH), per no complir amb la legalitat i per vetllar pels interessos de la banca en comptes dels de la ciutadania. Enllaç a la notícia: http://afectadosporlahipoteca.com/2014/09/09/limite24d/

DOCUMENTS PER L’ACCIÓ DE DIMARTS

· Kit d’emergència 2.0 (model d’apel·lació)

Recurs d’apel·lació per lliurar als advocats d’ofici. Tots els processos d’execució anteriors al 7 de Setembre en els quals s’hagin desestimat les clàusules abusives però que segueixin en possessió de l’habitatge han de presentar a través del seu advocat aquest document útil, el model d’apel·lació. S’ha de presentar abans del 8 d’Octubre, sempre que haguessin presentat oposició per clàusules abusives.

· Model escrit per sol·licitar individualment al Jutge deganat la nul·litat dels procediments en tràmit sobre la base de les sentències del TJUE (aquest document el pot presentar tothom, és per demanar als jutges la suspensió dels processos), baixeu-vos-el i ompliu-lo per dimarts.

Sol·licitud individual al Jutge degà que faciliti als jutges encarregats de les execucions hipotecàries, les sentències del TJUE relacionades i la convocatòria d’una Junta de Jutges, en el qual inclogui com a punt d’Ordre del dia a tractar, la suspensió immediata dels procediments d’Execució Hipotecària per la vulneració constant dels DDHH.

Enllaç als documents: http://afectadosporlahipoteca.com/documentos-utiles/#sentencia-ue

Si teniu dubtes, envieu-nos un correu: pah.altmaresme@gmail.com

PAH alt Maresme

Acció de protesta al banc Popular de Calella

Dins la campanya d’accions al banc Popular, per la mala resposta que l’entitat dona als afectats amb problemes per pagar la hipoteca. Uns trenta membres de la PAH alt Maresme hem ocupat l’oficina de l’entitat a Calella, de les deu fins quars de tres. A part d’alguna petita incidència, l’ocupació a transcorregut amb normalitat.
Donats els pobres resultats de les negociacions que els companys a BCN han dut a terme amb l’entitat, continuarem les protestes fins aconseguir que es signi uns acords de mínims que garanteixin la solució dels casos de deutors de bona fe, que no poden pagar la hipoteca.
Per mantenir-vos informats sobre el seguiment d’aquesta campanya i altres accions, podeu seguir-nos per aquest bloc i pel Facebook

Ràdio Calella s’ha fet ressò de l’acció.

Campanya ininterrumpida d’accions a Banco Popular: bloqueig a més de 20 oficines

A dios rogando y con el mazo dando

A dios rogando y con el mazo dando

Comunicat de las PAH al BANCO POPULAR

Les negociacions amb Banc Popular si van iniciar al febrer de 2013, després de l’ocupació de la seva seu en Passeig de Gràcia. No obstant això, Banc Popular ha ofert una solució digna a una mínima part dels casos presentats. Ha mostrat molt poca voluntat negociadora, i ha incomplit sistemàticament els acords als quals es va comprometre amb les PAH:

 • Ni tan sols ha donat resposta a la majoria de propostes de solució de les famílies afectades, algunes fa molts mesos i fins i tot un any.
 • Ha ofert molt poques dacions en pagament, basant-se exclusivament en el valor de taxació actual de l’habitatge, sense atendre a la situació econòmica real dels afectats.
 • Dificulta l’accés al lloguer social a les famílies que perden el seu habitatge, proposant quotes que superen en molt el 30% dels ingressos de la unitat familiar.
 • No contempla les condonacions de deute i les quitances, i es nega a cancel·lar els productes tòxics i clàusules abusives que va fer signar a afectats sense coneixements financers: hipoteques multidivisa, swaps, clàusules sol.

La PAH no permetrà que B. Popular segueixi jugant amb la vida de les persones, que és el que suposen les polítiques de desgast de l’entitat. Famílies que es troben en una situació angoixant i precària provocada per la pèrdua de l’ocupació, que les ha abocat a no poder fer front a les quotes hipotecàries i a despeses de primeríssima necessitat. Aquesta precarietat es veu agreujada amb el sofriment afegit per l’amenaça continuada del desnonament. Davant aquest sofriment, Banc Popular pretén lucrar-se deixant a aquestes famílies endeutades per a tota la vida, mostrant-se inflexible davant casos de manifesta injustícia.

Dilluns passat 7 d’abril es va anunciar l’abandó de les negociacions, i 57 oficines de Catalunya van aparèixer amb adhesius de “aquest banc enganya, estafa i tira a la gent de la seva casa”. No hi ha hagut resposta per part de Banc Popular al comunicat.
El matí de dilluns 7, l’entitat celebrava la seva junta d’accionistes, anunciant un any de creixement. Els seus beneficis en 2013 van ser de 602 milions d’euros, una entitat que a més, mostra les clares relacions existents entre el poder polític i el poder financer, ja que va finançar el 80% de l’última campanya electoral del Partit Popular. Aquestes dades, juntament amb la imputació del seu exvicepresident per administració fraudulenta, societari, falsedat en document mercantil i estafa fan que resulti completament inadmissible que l’entitat no ofereixi una solució satisfactòria a les persones afectades per la hipoteca.

Juntament amb l’anunci de la ruptura de les negociacions, la PAH va anunciar una campanya d’accions indefinida, fins que l’entitat no adopti els següents compromisos, que s’entenen de mínims per poder reestablir les condicions d’un diàleg i pal·liar el sofriment que les polítiques de l’entitat estan suposant per a centenars de famílies .

 • Concertar una reunió inicial, en el termini màxim de 15 dies, entre interlocutors de la PAH i càrrecs amb capacitat de decisió de Banc Popular.
 • El compromís per escrit que en aquesta reunió se signarà un protocol de negociació entre les PAH i B. Popular, que ha d’incloure les següents exigències mínimes:
  • B. Popular donarà resposta als casos presentats en el termini màxim d’un mes a partir del lliurament de documentació per part de les afectades.
  • Es compromet a acceptar la dació en paga de l’habitatge si la situació econòmica de la unitat familiar fa inviable qualsevol altra solució.
  • Facilitarà el lloguer social, la quota del qual no superarà el 30% dels ingressos de l’o. familiar, fins a un màxim de 400€ (i no el 3% del deute com a Popular sol calcular-la). El termini mínim del lloguer serà de 3 anys (5 anys si hi ha menors o persones amb discapacitat o dependència).
  • Desbloquejarà les condonacions i les quitances (fins al valor actual de l’habitatge, per exemple, com ja fan altres entitats).
  • Acceptarà l’execució immediata quan el 70% del valor de taxació a l’efecte de subhasta cobreixi el deute.
  • Paralitzarà les subhastes i desnonaments de les afectades que estiguin negociant.
  • Eliminarà les clàusules sol, quan aquesta clàusula impedeixi el pagament de la quota.
  • Es farà càrrec de les despeses derivades de les taxacions i les cèdules d’habitabilitat.
 • El compromís per escrit que, en aquesta reunió inicial, B. Popular oferirà una resposta a una llista de casos enquistats, que els fem arribar juntament amb aquest comunicat.
  Popular designarà a una sèrie d’interlocutors de l’entitat per negociar amb les *PAH regularment els casos presentats (i no a una sola persona com fins ara, la qual cosa ha provocat una lentitud inacceptable en les negociacions).
 • Totes les PAH de Catalunya estem unides en aquesta reivindicació, som conscients de la nostra força i la utilitzarem per desbloquejar una situació que està portant a la desesperació a centenars de famílies. Comunicat amb les demandes íntegres del grup de negociació col·lectiva amb Banc Popular

Sí es pot!!!
Plataformes d’Afectades per la Hipoteca de Catalunya Per conèixer millor en què consisteix una acció de bloqueig, podeu mirar aquest vídeo del bloqueig a Caixa Catalunya

Enllaç a les accions inicials (els cinc primers paràgrafs). Continuarem informant de les properes accions, de la campanya al banco Popular, estigueu atents!