Tag Archives: col·laboració

Ajuda’ns a recollir signatures per la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
Proposició de llei de regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de lloguer social

El termini per recollir un mínim de 500.000 signatures per que la proposta es debati al Congrés del diputats, acaba el novembre. Penseu que una persona sols en els seu àmbits més propers: Família, lloc de treball, cercle d’amistats, etc. pot recollir de 10 a 30 signatures com a mínim. Pot semblar poc però no ho és. La Plataforma farà recollides de manera permanent els dies de reunió i en les taules informatives. Sens dubte que la participació de moltes persones actuant en els seu cercle és imprescindible per poder tenir èxit en aquesta campanya. Per poc que pugueu, participeu.

Tothom que vulgueu col·laborar recollint signatures podeu passar a recollir els documents: Declaració jurada de fedataris i fedatàries especials(que omplireu al moment) i la Guia del fedatari/a, els dijous de 2/4 de 7 a 2/4 de 9, pelslocals parroquials de Poblenou, Av. Mediterrani 40 (Pineda de Mar) PLANOL, i en les taules informatives que anirem fent al llarg d’aquest mesos. Cal que porteu una fotocòpia del DNI. 
 
Quan s’iniciï el segon termini per acreditar fedataris/as nosaltres farem arribar les declaracions jurades i les fotocòpies del DNI a la PAH de Barcelona, dins el protocol establert (enviar quadrant amb dades de tots els fedataris/as de la nostra PAH), i recollir els plecs de signatures oficials numerats i segellats per la Junta Electoral Central.Segueix-nos al Facebook a o la Web, per estar informat dels llocs on farem taules informatives i recollirem signatures, per venir a signar.