Tag Archives: incompliment

Manifest de la PAH sobre les negociacions amb el Banc POPULAR

Des de fa més d’un any, les Plataformes d’Afectades per la Hipoteca
(PAH) de Catalunya tenim obert un procés de negociació col·lectiva amb el Banc Popular.

En repetides ocasions ens hem reunit amb directius de l’entitat para
acordar un protocol de negociació que permeti agilitar la negociació de
solucions per les més de 100 famílies afectades de les PAH.

No obstant això, durant tot aquest temps el Banc Popular ha mostrat molt poca voluntat negociadora, i ha incomplit sistemàticament els acords del protocol als quals es va comprometre amb la PAH. En particular, el B. Popular:

• Ha donat solució a una mínima part dels casos presentats.
• Ofereix molt poques dacions en pagament de les famílies afectades, basant-se exclusivament en el valor de taxació actual de l’habitatge.
• Ni tan sols ha donat resposta a casos presentats fa molts mesos o fins i tot un any, incomplint contínuament el seu compromís de donar resposta en un mes a partir de la presentació de la documentació.
Dificulta l’accés al lloguer social a les famílies que perden el seu
habitatge, proposant quotes que superen de llarg el 30% dels ingressos de la unitat familiar.
No contempla les condonacions de deute i les quitacions.

Per aquest motiu, des del grup d’Interlocutors de les PAH catalanes amb el Banc Popular comuniquem que HEM DECIDIT TRENCAR TOTES LES NEGOCIACIONS AMB BANC POPULAR.

Al seu torn, INICIEM UNA CAMPANYA ININTERROMPUDA D’ACCIONS CONTRA BANC POPULAR, que no detindrem fins que l’entitat demostri la seva voluntat de negociar de forma àgil, productiva i honesta.

Sí es pot!!!

Plataformes d’Afectades per la Hipoteca de Catalunya

Article del setmanari La Directa sobre la negativa del banc a negociar