Tag Archives: PAHs Catalanes

Campanya ininterrumpida d’accions a Banco Popular: bloqueig a més de 20 oficines

A dios rogando y con el mazo dando

A dios rogando y con el mazo dando

Comunicat de las PAH al BANCO POPULAR

Les negociacions amb Banc Popular si van iniciar al febrer de 2013, després de l’ocupació de la seva seu en Passeig de Gràcia. No obstant això, Banc Popular ha ofert una solució digna a una mínima part dels casos presentats. Ha mostrat molt poca voluntat negociadora, i ha incomplit sistemàticament els acords als quals es va comprometre amb les PAH:

 • Ni tan sols ha donat resposta a la majoria de propostes de solució de les famílies afectades, algunes fa molts mesos i fins i tot un any.
 • Ha ofert molt poques dacions en pagament, basant-se exclusivament en el valor de taxació actual de l’habitatge, sense atendre a la situació econòmica real dels afectats.
 • Dificulta l’accés al lloguer social a les famílies que perden el seu habitatge, proposant quotes que superen en molt el 30% dels ingressos de la unitat familiar.
 • No contempla les condonacions de deute i les quitances, i es nega a cancel·lar els productes tòxics i clàusules abusives que va fer signar a afectats sense coneixements financers: hipoteques multidivisa, swaps, clàusules sol.

La PAH no permetrà que B. Popular segueixi jugant amb la vida de les persones, que és el que suposen les polítiques de desgast de l’entitat. Famílies que es troben en una situació angoixant i precària provocada per la pèrdua de l’ocupació, que les ha abocat a no poder fer front a les quotes hipotecàries i a despeses de primeríssima necessitat. Aquesta precarietat es veu agreujada amb el sofriment afegit per l’amenaça continuada del desnonament. Davant aquest sofriment, Banc Popular pretén lucrar-se deixant a aquestes famílies endeutades per a tota la vida, mostrant-se inflexible davant casos de manifesta injustícia.

Dilluns passat 7 d’abril es va anunciar l’abandó de les negociacions, i 57 oficines de Catalunya van aparèixer amb adhesius de “aquest banc enganya, estafa i tira a la gent de la seva casa”. No hi ha hagut resposta per part de Banc Popular al comunicat.
El matí de dilluns 7, l’entitat celebrava la seva junta d’accionistes, anunciant un any de creixement. Els seus beneficis en 2013 van ser de 602 milions d’euros, una entitat que a més, mostra les clares relacions existents entre el poder polític i el poder financer, ja que va finançar el 80% de l’última campanya electoral del Partit Popular. Aquestes dades, juntament amb la imputació del seu exvicepresident per administració fraudulenta, societari, falsedat en document mercantil i estafa fan que resulti completament inadmissible que l’entitat no ofereixi una solució satisfactòria a les persones afectades per la hipoteca.

Juntament amb l’anunci de la ruptura de les negociacions, la PAH va anunciar una campanya d’accions indefinida, fins que l’entitat no adopti els següents compromisos, que s’entenen de mínims per poder reestablir les condicions d’un diàleg i pal·liar el sofriment que les polítiques de l’entitat estan suposant per a centenars de famílies .

 • Concertar una reunió inicial, en el termini màxim de 15 dies, entre interlocutors de la PAH i càrrecs amb capacitat de decisió de Banc Popular.
 • El compromís per escrit que en aquesta reunió se signarà un protocol de negociació entre les PAH i B. Popular, que ha d’incloure les següents exigències mínimes:
  • B. Popular donarà resposta als casos presentats en el termini màxim d’un mes a partir del lliurament de documentació per part de les afectades.
  • Es compromet a acceptar la dació en paga de l’habitatge si la situació econòmica de la unitat familiar fa inviable qualsevol altra solució.
  • Facilitarà el lloguer social, la quota del qual no superarà el 30% dels ingressos de l’o. familiar, fins a un màxim de 400€ (i no el 3% del deute com a Popular sol calcular-la). El termini mínim del lloguer serà de 3 anys (5 anys si hi ha menors o persones amb discapacitat o dependència).
  • Desbloquejarà les condonacions i les quitances (fins al valor actual de l’habitatge, per exemple, com ja fan altres entitats).
  • Acceptarà l’execució immediata quan el 70% del valor de taxació a l’efecte de subhasta cobreixi el deute.
  • Paralitzarà les subhastes i desnonaments de les afectades que estiguin negociant.
  • Eliminarà les clàusules sol, quan aquesta clàusula impedeixi el pagament de la quota.
  • Es farà càrrec de les despeses derivades de les taxacions i les cèdules d’habitabilitat.
 • El compromís per escrit que, en aquesta reunió inicial, B. Popular oferirà una resposta a una llista de casos enquistats, que els fem arribar juntament amb aquest comunicat.
  Popular designarà a una sèrie d’interlocutors de l’entitat per negociar amb les *PAH regularment els casos presentats (i no a una sola persona com fins ara, la qual cosa ha provocat una lentitud inacceptable en les negociacions).
 • Totes les PAH de Catalunya estem unides en aquesta reivindicació, som conscients de la nostra força i la utilitzarem per desbloquejar una situació que està portant a la desesperació a centenars de famílies. Comunicat amb les demandes íntegres del grup de negociació col·lectiva amb Banc Popular

Sí es pot!!!
Plataformes d’Afectades per la Hipoteca de Catalunya Per conèixer millor en què consisteix una acció de bloqueig, podeu mirar aquest vídeo del bloqueig a Caixa Catalunya

Enllaç a les accions inicials (els cinc primers paràgrafs). Continuarem informant de les properes accions, de la campanya al banco Popular, estigueu atents!