Tag Archives: pisos buits

Passejada per marcar els pisos buits d’entitats bancàries i la SAREB

ImatgeDiumenge 16 de març, a les 10:00h.
Al C/ Riera (N2), núm. 100 de Pineda,
o a les 09:00h. a la Pl. de Les Mèlies

 

Vine aquest diumenge a les 09:30h. fins a les 12:00h. aprox.. Farem un passejada reivindicativa per marcar els pisos buits d’entitats bancàries i la SAREB. Els guanys de les entitats financeres no han parat de fluir en un context d’empobriment generalitzat de la població, moltes famílies tenen dificultats per accedir a un habitatge digne a un preu social. Legítimament hi tenim dret, al ser entitats rescatades amb diner públic i, emparant-nos en el dret a l’habitatge que garanteix la constitució i l’estatut de Catalunya, que ells mateixos incompleixen, demanem contrapartides socials amb aquests pisos tancats de fa molt de temps.

 

L’objectiu d’aquesta acció és donar visibilitat a la problemàtica que suposa tants pisos buits a Pineda en mans de les entitats financeres, algunes rescatades amb diners públics i fins pisos de la SAREB (ban dolent), participat en un 45% amb diner públic. Alhora que hi ha famílies en exclusió social o risc de patir-ne, amb molta dificultat per accedir a un habitatge protegit o social. L’altre objectiu que busca l’acció és demanar a l’ajuntament  que implementi mesures per multar els pisos buits d’entitats financeres, tancats de fa temps, tal com va aprovar en Ple municipal, i així forçar-ne la sortida al mercat.

 

Porteu les samarretes, pitos i moltes ganes de gresca!